Samarbeid om inkubasjon i Telemark

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 30.04.2014 / Oppdatert: 18.10.2016
Proventia AS og Gnisten Inkubator AS signerer samarbeidsavtale
Morten Braatø og Arne Sukke
Foto: OF
Åpne

Avtalen vil gi gründere i begge regioner større muligheter for å utvikle gode ideer til vekstkraftige virksomheter.

Begge inkubatorene jobber for å skape nye arbeidsplasser i hele fylket basert på lokal og regional kompetanse. Selskapene har ulik kompetanse og nettverk, og utfyller derfor hverandre på en god måte, sier daglig leder i Proventia, Morten Braatø.

Samme dag som avtalen ble undertegnet var det et felles møte i Teknologiparken, der også Grenland Energy AS var representert, og nye samarbeidsmuligheter ble drøftet. Grenland Energy er en av bedriftene som er tatt opp i Proventia som inkubatorbedrift.

Som inkubatorer tilbyr både Gnisten Inkubator og Proventia rådgivning, tilgang til et bredt og allsidig nettverk, samt lokaler i et gründermiljø. For en gründer som kanskje ville sittet alene, vil et slikt fellesskap i inkubatoren gi en betydelig merverdi og derved økt sannsynlighet for å lykkes, sier daglig leder i Gnisten Arne Sukke.

Begge inkubatorene er støttet finansielt av seksjonen for vekst og nyskapning i Telemark fylkeskommune, og deres arbeid er således en viktig del av fylkeskommunens satsing på å skape gode vilkår for vekst og utvikling av næringslivet i fylket.

Mer informasjon:

http://www.proventia.no/