Regional plan for Hardangervidda skal rulleres

Av: Vibeke Jakobsen / Publisert: 18.09.2017 / Oppdatert: 19.09.2017
Reinsdyrflokk
Rulleringen skjer i samarbeid mellom Buskerud, Telemark og Hordaland fylkeskommuner, fylkesmennene i de tre fylkene, villreinnemnda og de ni kommunene som har arealer på Hardangervidda.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Planen for langsiktig arealforvaltning av Hardangervidda, som ble vedtatt i 2011, skal nå rulleres. 

Rulleringen skjer i samarbeid mellom Buskerud, Telemark og Hordaland fylkeskommuner, fylkesmennene i de tre fylkene, villreinnemnda og de ni kommunene som har arealer på Hardangervidda.

Arbeidet skal bygge på gjeldende plan. Enkelte spørsmål til rulleringen ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan og en del nye planspørsmål har oppstått i perioden etter dette. Planprogrammet konkretiserer hva som skal tas opp i rulleringen. Det er dette som nå er ute på høring. 

Les mer på www.fylkesdelplan-hardangervidda.no

Høringsfrist 15. oktober

Alle kan komme med innspill til planprogrammet.  Høringsfrist er 15. oktober. Du kan sende høringsinnspill sendes til Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller på e-post til postmottak@bfk.no.

Det endelige planprogrammet vil trolig bli vedtatt i løpet av høsten. Etter dette starter arbeidet med selve rulleringen. Kommunene vil spille en sentral rolle i denne prosessen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Ellen Korvald på telefon 32 80 87 28 eller på e-post ellen.korvald@bfk.no hvis du lurer på noe.