Økologisk bolyst i Gvarv

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 04.08.2014 / Oppdatert: 11.08.2014
Epler
Foto: Elisabeth Rokstad, www.visuellkontakt.no
Åpne

Prosjektet «Økologisk bolyst – bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad» er forankret i en strategisk plan for næringsutvikling i hele
Midt-Telemark. Attraktive tettsteder skal bidra i arbeidet med befolkningsognæringsutvikling i regionen. Både Gvarv, KOM til Nome og ROM i Bø
oppnådde nasjonal pilotstatus for gjennomføring av Bolystprosjekt, og fikk støtte fra fylkeskommunen. Sauherad kommunestyre har forankret og
delfinansiert prosjektet, og kommunens politikere har deltatt i prosjektets styringsgruppe.

Målet med prosjektet i fruktbygda har vært å skape en bærekraftig utvikling av frukthovedstaden på grunnlag av lokal egenart, ressurser og verdier i tro på at dette gir resultat i bolyst, tilflytting og verdiskaping.

I satsingene på Kartfestivalen og Norsk Eplefest har Gvarv styrket sin rolle som arena for identitetsskapende arrangement som legges merke til langt
utenfor regionens og Telemarks grenser. Ambisjonen videre er at dette bidrar til attraksjon, framtidstro, investeringsvilje og bærekraftig utvikling.