Millioner til bolyst

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.07.2013 / Oppdatert: 05.07.2013
Utsikt fra Steinmann over Kragerø by
Kragerø by: Prosjektet Kirkegata - Kragerøs kunstnerkvartal og internasjonale møteplass får 1,5 millioner kroner i bolyststøtte.
Foto: Kragerø kommune
Åpne

Hovedmålet med bolyst er at kommunene skal bli mer attraktive å bo i og flytte til.

Rekordstor søknad

I år er det fjerde og siste året departementet lyser ut midler til bolystsatsingen. Det var i år rekordstor søknad og områder som ble prioritert i 2013 var «inkludering av innvandrere, utviklingsprosjekt rettet mot ungdom og tilflyttingsprosjekt».

- Det synes jeg er gledelig, for dette er et tema som er helt avgjørende for distriktskommunene å håndtere på en best mulig måte, sier statsråd Liv Signe Navarsete.

129 søkere fra hele landet søkte om totalt 173 millioner kroner.

49 prosjekter fra 16 fylker er valgt ut, og de får tildelt rundt 55 millioner kroner gjennom bolystsatsingen i 2013.

Disse får støtte

Fylkeskommunene er kommunal- og regionaldepartementets samarbeidspartner i bolystarbeidet, og skal blant annet koordinere, kvalitetssikre og gi en vurdering og prioritering av prosjektene.

I Telemark kom det til sammen inn seks søknader, i tillegg til to nasjonale prosjekter som ønsket samarbeid med Telemark.

De fire prosjektene som får støtte i Telemark er: Kirkegata - Kragerøs kunstnerkvartal og internasjonale møteplass, Tuddal frå bygd til landsby, Bygdemellom i Tinn og Heim=Fyresdal.

Om prosjektene

Kirkegata - Kragerøs kunstnerkvartal og internasjonale møteplass

  • Får 1,5 millioner kroner.

I dette prosjektet er kunstnere, kvinner og ungdom en spesiell målgruppe. Årlig mottar kommunen 200 nye innbyggere, inkludert flyktninger, innvandrere, arbeidsinnvandrere og familiegjenforeninger.

For å motvirke utflytting og videreflytting ønsker prosjektet å legge til rette for arbeidslokale/atelier der kunstnere med fremmedkulturell bakgrunn kan etablere seg sammen med norske kunstnere i et fellesskap.

Tuddal frå bygd til landsby

  • Får 1,3 millioner kroner.

Fjellbygda Tuddal ønsker å gjøre grep som styrker bosetting og sentrum som møteplass og landsby. Målgruppene er eksisterende og nye bygdefolk, med spesielt fokus på unge og kvinner, næringsdrivende, hyttefolk og besøkende.

Les mer

Bygdemellom i Tinn

  • Får 800.000 kroner.

Med prosjektet Bygdemellom ønsker Tinn kommune å videreføre samarbeidet som startet i forbindelse med at Hovin og Tinn Austbygde ble pilotprosjekt i småsamfunnsatsingen i 2007.

Målgrupper for prosjektet er barn, unge/unge voksne, tilflyttere, barn og unge innvandrere, bostedssøkere, unge som er i fare for å bli uføre, turister og hyttefolk.

Les mer om Bygdemellom

Heim=Fyresdal

  • Får 2.520.000 millioner kroner.

Et stedsutviklingsprosjekt med fokus på tilbakeflytting, næringsutvikling, lokale møteplasser, inkludering i idrettsmiljøet, engasjement i ungdomsmiljøet og utvikling av gode bomiljø.

Les mer om prosjektet

Nasjonale piloter

Bolystmidler ble første gang utdelt i 2010. Hele 147 ulike prosjekter har fått 179 millioner kroner.

- Jeg er stolt over det vi har oppnådd gjennom alle disse spennende, lokale utviklingsprosjektene. Det har skapt både inspirasjon og entusiasme i lokalmiljøene, sier Navarsete.

Tidligere har Telemark fått bolystmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet til blant annet Seljord og sogene, KOM til Nome og Dalen+.