Menon har evaluert etablerertjenesten i Telemark

Av: Geir Morten Johansen / Publisert: 19.03.2018 / Oppdatert: 04.09.2018

Rapporten slår fast at etablererveiledningen i Telemark bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Telemark. Per år bidrar etablerer-tjenesten til etablering av 155 årsverk og 37 millioner kroner i verdiskaping. De estimerte inntektene overstiger kostnadene ved tjenesten som er på 5,5 millioner kroner.

Effektene er overvurdert, fordi de aktørene som har opplevd suksess med sin idé i større grad er mer villig til å svare på undersøkelsen som ligger til grunn for beregning av årsverk og verdiskaping.

Videre er det umulig å vite om bedriftene også ville eksistert uten etablererveiledningen. Mange ville nok det. Selv om anslaget er overvurdert, fremstår tjenesten som samfunnsøkonomisk lønnsom. Vi har ikke beregnet alternativ anvendelse av arbeidskraften i denne vurderingen. I tillegg til inntektene som kan måles i faktiske kroner har vi identifisert en rekke positive ikke-prissatte effekter som bidrar til dette resultatet, skriver Menon i rapporten.