Innovative Telemarksprosjekter vant

Av: Nina Ytreeide / Publisert: 27.02.2014 / Oppdatert: 03.03.2014
Foto: Hege Andersen
Åpne

Telemarksbedriftene Grenland Energy AS og Made for Movement Group AS får 6 millioner kroner. De to prosjektene fra Telemark har en meget høy innovasjons- og forskningsgrad. Bevilgningen fra Oslofjordfondet ble foretatt i sterk konkurranse med mange gode søknader. Av 24 søknader ble 7 prosjekter fra regionen tildelt midler på til sammen 27 millioner kroner.

Gründersuksess

Grenland Energy AS er en nyetablert gründerbedrift som utvikler kjølesystem for batterisystemer til maritim industri. Gründerne har lang erfaring og var blant annet med på å bygge opp batteriteknologi for el-biler i Miljøbil Grenland.   

- For oss som nystartet liten bedrift er dette alfa omega. Vi får nå gjort det vi må gjøre for å få konkurransedyktighet i markedet, så for oss er dette kjempeflott, sier Lars Ole Valøen i Grenland Energy.

Made for Movement Group AS utvikler nye løsninger for aktivitet og bevegelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Bedriftens mål er å tilby produkter og løsninger som gir bedre livskvalitet til personer som har bevegelseshemninger. Hovedkontoret og produksjonen ligger i Skien, og over 40 andre ansatte er fordelt på flere europeiske land.  

Bredt forskningsmiljø

- De to Telemarksprosjektene hever kompetansen mellom forskningsmiljøer og bedrifter samt løser viktige samfunnsutfordringer i regionen», uttaler styrerepresentant og fylkesvaraordfører i Telemark, Lise Wiik.

I tillegg er Telemarksbedriftene Norner og Sagaplant AS med i prosjektet «Kryolang – samlagring av kryopreservert plantemateriale og digitale data» som får bevilget 4,8 millioner. Prosjekteier Grønn Næringskompetanse AS hører til i Buskerud.

Alle de tre prosjektene har et spennende samarbeid på tvers av fagområder og fylkesgrenser.

Oslofondet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. Utlysningen hadde to tema – «Energi, miljø og teknologi» og «Velferd, helse og omsorg». Både bedrifter og offentlig sektor kunne søke.