Industridagene 2019 viser vei mot en grønn fremtid

Av: Geir Morten Johansen / Publisert: 23.05.2019 / Oppdatert: 27.05.2019

Industrikonferansen som er i regi av Powered by Telemark og industrinettverkene i Telemark, utvides i år til industridagene i samarbeid med miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech, IKT Telemark og Lederforum Grenland.

Fokus på klima

Forskningsrådets regionrepresentant og Innovasjonsregion Telemark sitter igjen med et solid inntrykk av Telemark sine industribedrifter og deres planer for fremtiden. Klima gikk som et gjennomgående tema blant presentasjonene, og Industrial Green Tech sin ambisjon om Telemark som verdens første klimapositive industriregion virker oppnåelig.

REC Solar jobber med å gjøre solceller enda mer miljøvennlig. Yara har mål om å starte hydrogenproduksjon på Herøya. Norcem jobber mot å bli verdens første sementfabrikk med Co2-rensing. Nel Hydrogen på Notodden satser hardt på fornybart hydrogen som drivstoff og Nordic Blue Crude, som produserer fornybare klimagassnøytrale hydrokarboner «E-fuel», presenterte E-fuel som nødvendig for å bekjempe klimaendringene. Store og små bedrifter i regionen jobber side om side med forskningsbasert innovasjon.

Lys fremtid

Fremtiden i Grenland ser lys ut der Ineos driver med betydelige oppgraderinger av både bygg, instrumenter og system, og Herøya Industripark har satt seg et mål om å gjøre hele parken autonom. Stein Lier Hansen ved Norsk industri tok til ordet for at prosessindustrien gir det fremtiden ønsker, og at det ikke må skapes tvil om at den norske krafta er grønn.

Veien mot økt verdiskapning med nullutslipp i 2050 ser ut til å bli spennende for industri og næringsliv i Telemark.