Hvordan jobbe smartere sammen?

Av: Geir Morten Johansen / Publisert: 15.05.2019 / Oppdatert: 25.06.2019

Ønsker du å utvikle sammen med andre, og ta del i en samskapingsprosess som styrker kreativiteten, motivasjonen og gir innovasjon.

Deltagerne får oversikt over utviklingsstrategier og metoder, og får anledning til å praktisere. Sammen lager vi en verktøykasse tilpasset ditt eget bruk.

Vi har gjennomført første samling, og sitter med gode kort for å ta prosessen videre. Andre samling vil foregå den  5. og 6. september på Kragerø Resort, Stabbestad. 

Meld deg på

Du melder deg på her, påmeldingsfristen er 21. august. 

Du kan lese mer i programmet (last ned PDF).

Bakgrunn for kompetanseprogrammet

Allerede i dag konkurrerer steder i Norden og Norge om vekst, bærekraft og samfunnsutvikling. Mye tyder på at konkurransen mellom ulike kommuner, regioner og innovasjonsmiljøer vil øke ytterligere i fremtiden. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen om innflyttere, talenter, bedrifter, investeringer og besøkende må jobbe smart og innovativt - og utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt.

Dette er bakgrunnen til «Jobbe smartere sammen»; et kompetanseprogram der vi sammen med aktører vil utforske og utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan vi kan jobbe smartere sammen.

Programmet tar sikte på å møte akkurat disse utfordringene ved å finne metoder som gjør at vi i Telemark kan oppnå full uttelling i vårt utviklingsarbeid, og på kort og lang sikt skape en attraktiv, innovativ region og levedyktige og attraktive lokalmiljø for mennesker og bedrifter.

Nordisk konsulentfirma

For å bistå i prosessen har vi valgt å engasjere det nordiske konsulentfirmaet Future Place Leadership, som spesialiserer seg på utvikling, innovasjon og markedsføring av steder.

Resultatet av prosjektet vil blant annet være en verktøykasse for smart samarbeid, nye muligheter for læring om regional og lokal utvikling, og at en rekke nye initiativer for utvikling settes i gang i Telemark.

Kompetanseprogrammet er rettet mot aktører som arbeider med næring- og samfunnsutvikling i kommuner, virkemiddelapparatet, høyere utdanning eller i andre organisasjoner som støtter lokal eller regional utvikling.