Fra 4 til 15 milliarder på tre år

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 10.04.2013 / Oppdatert: 10.04.2013
Styret i Telemark Offshore
Styret i Telemark Offshore
Foto: Max Emanuelseon
Åpne

Vann fra Telemark har gjennom generasjoner skapt et industrieventyr i fylket knyttet til sagbruk, bergverk, jernverk, Hydro og prosessindustrien.

Nå står oljenæringen for tur, med en storoffensiv på Subsea Valley-messa på Fornebu.

Gjennom et nystartet nettverk, Telemark Offshore, satses det nå tungt på å markedsføre fylket mot offshorenæringen. Målet er å øke den offshore-relaterte omsetningen fra 4 til 15 milliarder innen utgangen av 2015.

Kompetanse og kapasitet 

- Telemark skal bli en viktig spiller innen oljerelatert industri, sier fylkesordfører og tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. – Vi har kompetansen, vi har kapasiteten, vi har sterke forskningsmiljøer og vi har ikke minst viljen til å vokse sier han, og fremhever det tette samarbeidet mellom næringsliv, offentlig forvaltning og det politiske beslutningsmiljøet i fylket.

På knapt et år har 70 virksomheter innen industrien med tilhørighet i fylket meldt seg inn i det nye nettverket og industriklyngen Telemark Offshore.

Pådrivere for å etablere en sterk industriklynge er Telemark fylkeskommune, NHO Telemark, Norsk Industri, Innovasjon Norge og Høgskolen i Telemark.

- Et uoppdaget fylke

– Telemark er et lite stykke Norge og vi er et uoppdaget fylke innen oljenæringen. Det skal vi endre fremover gjennom å løfte fram våre mange gode bedrifter som satser mot oljenæringen, innen subsea, engineering, testing, drift- og vedlikehold og prosjektledelse, sier Riis-Johansen.

Fylkesordføreren trekker også frem fylkets unike beliggenhet, én times flytur fra norsk sokkel, og med en beliggenhet midt i «den nye oljekysten» mellom NODE i Agder og Subsea Valley som strekker seg inn i Telemark fra Oslo/Akershus.

Terje Riis-Johansen lover støtte fra det offentlige: – Vi i politisk ledelse skal være en sterk støttespiller og samarbeidspartner for vekst og teknologiutvikling i årene fremover. Dette er det solid tverrpolitisk enighet om for å sikre at vi skaper vekst i hele Telemark i årene fremover, sier han.

15 milliarder i 2015

Mens Agderfylkene i løpet av de siste årene har etablert NODE nettverket med stor suksess, satser Telemark på å ta opp «konkurransen» med sitt initiativ Telemark Offshore og dermed bli det nettverk som koble sammen NODE og Subsea Valley, slik at vi får koblet samen hele østlandskysten for økt næringsutvikling.

– Vi ser med beundring til det Agderfylkene har fått til innen dette området i de senere år. I fjor omsatte leverandør- og tjenesteindustrien knyttet til olje, offshore og gass i Agder for opp mot 40 milliarder kroner. Tilsvarende tall for Telemark var litt over 4 milliarder kroner. Vi har nå startet vår offensiv her i Telemark. Telemark Offshore har ambisjoner om å nå 15 milliarder kroner ved utgangen av 2015, sier fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i Telemark Offshore, Evy-Anni Evensen.

Internasjonalt fokus

Arnt Helge Hauglid er styreleder i Telemark Offshore.

– Vi har ambisjoner om å ta teknologi fra Telemark ut i verden. Vi vet at mye av veksten innen sektoren vil skje i BRICS-landene (Brasil, Russand, India, Kina og Sør-Afrika), og Telemark har et sterkt internasjonalt fokus, sier han.

– Gjennom å etablere et sterkt miljø, og la oss inspirere av de spennende klyngene som er etablert i Stavangerregionen, Trondheimsregionen, Bergensregionen, Node nettverket på Sørlandet, er målet å bidra til å skape et femte, sterkt klyngesenter i Norge. Det vil bidra til økt samarbeid og muligheter for bedriftene i Telemark, Subsea-Valley og NODE-området som igjen leder til økt innovasjonstakt, sier Hauglid.