«Fjellet som fritidsarena» – utlysning av midler

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 13.05.2015 / Oppdatert: 18.10.2016
Tyttebærtue
Fjelltur
Foto: Erik Røed/Tellus Works
Åpne

Oppland fylkeskommune, som administrerer ordningen, har lyst ut 20 millioner kroner i prosjektmidler til verdiskapning og næringsutvikling i fjellområdene.

Den overordnede målsetningen for programsatsingen er at prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.  Programmet er finansiert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.  

Hvem kan søke:

Enkeltbedrifter kan ikke stå som eneste søker, men bedrifter i nettverk er velkomne. Det samme er lag, organisasjoner, frivilligheten, offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner, kunnskapsmiljø, utviklingsaktører osv. Erfaringsmessig gir det god effekt å koble sammen aktører fra privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø (trippel helix). Dette vil derfor telle positivt. Merk spesielt at prosjektene må ha et større omfang enn kun ens egen kommune.

Søknadsfristen for denne tilskuddsordningen er gått ut.