Bli med på stedsutviklingskonferanse

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 11.07.2013 / Oppdatert: 27.08.2013
Innstallasjon på stranda på Toke brygge i Drangedal
Bolystprosjektet Toke brygge i Drangedal fikk bolystmidler fra KRD i 2012.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold fylkeskommuner (BTVØ) samarbeider om å trekke til seg bosetting, bedrifter og besøk. Bomiljø og boligsatsing blir sett på som viktig virkemiddel i attraktivitetsarbeidet for å øke befolkningen i kommunene.

Attraktivitet må til

Forskningsarbeidet om attraktivitet og stedsinnovasjon i BTVØ er i startgropa. Det jobbes med arkitektkonkurranser, ideutvikling og holdningsskapende arbeid.

Det samarbeides med Husbanken, målgrupper og utbyggere.

Hvordan håndtere gapet mellom visjoner, forventninger og marked i distriktene? Hvilke løsninger blir attraktive for hvem? Hvordan tilrettelegge for en moderne livsstil og et godt bomiljø? Dette er noen av de spørsmålene konferansen vil finne svar på.

Meld deg på her

Besøker bolystprosjektene

Deltakere besøker de to bolystprosjektene Toke brygge i Drangedal og ROM i Bø. Her får vi høre hva Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å oppnå, hva kommunene vil med sin satsing, hvordan regionalt nivå har bidratt og sjekke ut om det gir resultater.

Kommuner og stedsutviklere som vil være med på å utvikle kunnskap om dette er hjertelig velkomne til konferansen 16. og 17. september.