Biogassdag engasjerte

Av: Fredrik Eikum Solberg / Publisert: 02.05.2016 / Oppdatert: 04.05.2016
Engasjerte lokalpolitikere i debatt om biogass og muligheter.
Engasjerte lokalpolitikere i debatt om biogass og muligheter. Fra venstre: Hedda Foss Five, ordfører i Skien, Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble, Kjell A. Sølverød, ordfører i Siljan, Åge Frisakm, formannskapsmedlem i Porsgrunn og Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark.
Foto: Kjell Løyland
Åpne

Biogassdagen i Telemark ble arrangert 26. april med over 50 engasjerte deltakere. Konferansen hadde fokus på hvordan biogassinfrastrukturen til kollektiv og renovasjon også kan utnyttes og videreutvikles til å inkludere annen næring og private.

Nye muligheter for miljø og næring

Programmet var knyttet opp mot muligheter som er tilgjengelige for regionen i dag og dette var hovedtema i paneldebatten. Her ble Grenlandskommunene utfordret til samarbeid om veien videre for tilretteleggelse til miljøløft for næringen.

Konferansen og debatten ble ledet av Olaf Brastad i Bellona og på programmet sto flere interessante og aktuelle foredrag om status, erfaringer og miljø.

Presentasjoner

(Lastes ned som PDF-filer.)