60 millioner til regional utvikling

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 08.10.2012 / Oppdatert: 08.10.2012
Fronten på fylkeshuset
Foto: Jan Fredrik Vinje
Åpne

Dette er på samme nivå som for 2012, men fire millioner mindre enn 2011.

7,4 millioner er satt av til kommunale eller regionale næringsfond. Midlene skal sette næringssvake kommuner eller regioner bedre i stand til å støtte opp om lokal næringsutvikling.

2,5 millioner er øremerket som finansiering av den statlige deltagelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interrreg).

Bosetting og verdiskaping

Gjennom distrikts- og regionalpolitikken ønsker regjeringen å legge til rette for bosetting og verdiskaping i hele landet.

- Kjernen i det regionale utviklingsarbeidet er å fremme en helhetlig samfunnsutvikling. Fylkeskommunene er med på å utvikle attraktive steder og øke verdiskapingen til næringslivet i hele landet. De handler ut fra egne utfordringer og mål, er gode pådrivere og samarbeidspartnere for regional utvikling og får ting til å skje i lokalsamfunnene våre, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Håper på flere næringshager

Blant programmene som kan gi verdifull regional utvikling for Telemark trekker fylkesrådmannen frem:

SIVAs inkubatorprogram økes med 5,7 millioner, til 35 millioner i 2013. Aktuelle søknader i 2013 her kan inkludere Herøya industripark og Dyrsku’n, og deres samarbeidspartnere

Næringshagene får økte rammer i 2013. Kviteseid næringshage er eneste i Telemark i dag. Dette kan gi muligheter for miljøene som nå ser på muligheten for å etablere næringshager på Ulefoss, i Kragerø og i Fyresdal 

- Dette bør vi kunne utnytte med tanke på å få minst en næringshage til i Telemark i 2013, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen

Statsbudsjettet signaliserer økt økonomisk støtte til friluftslivorganisiasjoner. Telemark fylkeskommune her vært pådriver for å etablere friluftsråd, og dette kan bety gode økonomiske incentiver for dette arbeidet.

Det er satt av en pott på 10 millioner kroner for å styrke næringsgrunnlaget i fjellregioner. Her er det åpenbart muligheter for Telemark.

Rammen til Ungt Entrepenørskap (UE) er økt. I rammen ligger det et nytt tilskudd på 7,5 millioner kroner for å utvikle et program for å øke utviklingskraften for små og mellomstore byer. Her ligger det også muligheter for Telemark. Årlig støtter Telemark fylkeskommune 1,5 millioner kroner til UE

Innovasjon Norge får mer penger til landsdekkende etablerertilskudd. Dette betyr at det kan deles ut flere etablererstipend, og kan bety mye for gründere i Telemark.

Midler til VRI økes med 5,2 millioner kroner til en total på 44,2. her ligger det også gode muligheter til å hente inn enda mer nasjonale midler til arbeidet med VRI frem mot 2017

10 millioner kroner til regionalparker betyr gode søknadsmuligheter for Telemarkskanalen regionalpark

Regjeringens strategi for reiselivet følges opp med 15 millioner kroner til en ny incentiviordning i forbindelse med landsdelsorganiseringa

NHOs nasjonale leverandørprogram blir styrket med 250 000. Telemarks regionale leverandørprogram har startet opp høsten 2012 med NHO Telemark som prosjektleder og støtte fra hovedutvalg for næringsutvikling

- Vi må i større grad ta tak i hvordan vi kan gjøre gode innkjøp. Her er leverandørprogrammet et viktig satsingsområde for Telemark, men også for Telemark fylkeskommune, sier fylkesrådmannen

Nasjonal handlingsplan for kulturnæringer får økt støtten med 3,2 millioner kroner, til 8,8 millioner kroner

- Det er kamp om å søke om midler, som Telemark som stolt kulturfylke bør ta aktivt del i, sier Evensen