Byggesaksråd for eiere av bevaringsverdige bygninger

/ Publisert: 23.07.2012 / Oppdatert: 15.02.2013
Hvite hus, sjø, blå himmel
Skjærgården i Kragerø
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Tenker du å restaurere eller oppgradere ditt gamle hus? Her er noen generelle råd for å ta best mulig vare på en slik ressurs.

En bygning er et spor av den tid den ble bygget

Tak, vegger, vinduer med mer gir den særpreg, karakter og sjel. For å ta vare på disse kvalitetene er det viktig at det ikke blir gjort for mye. Vedlikehold, tilbygg eller oppgradering bør gjøres på bygningens egne premisser.

Restaurering er bedre enn utskifting

Eldre bygg er ofte oppført i kvalitetsmateriale, der det beste materialet ble brukt til dører, vinduer og listverk. Ofte er råteskader begrenset i omfang, både på panel, listverk, dører og vinduer. Skifter en bare ut det råteskadede materialet kan dette være både billigere og gi et bedre kvalitetsmessig resultat enn å gjøre alt nytt. Samtidig beholder bygningen sin unike kvalitet og det som gir den antikvarisk og kulturhistorisk verdi.

Dersom listverk eller andre dekorerte originale deler må skiftes ut, bør opprinnelige deler ivaretas som dokumentasjon. En kopi blir aldri det samme som originalen, og derfor er det viktig å ta vare på det opprinnelige som senere kopigrunnlag.

Vær tro mot bygningens alder

Tilbakeføring til, kopiering eller videreføring av opprinnelige former, detaljer og utføring er generelt sett det beste. Bygninger fra ulike tidsperioder har ulike proporsjoner, taktekking, vindusutforming og kledningsmateriale. Vær tro mot bygningens alder. Å sette et husmorvindu uten sprosser inn i et sveitserhus er som å sette karosseriet fra en Fiat på en Volvo.

Dersom bygningen skal tilbakeføres til opprinnelig utseende, er det best å ta utgangspunkt i dokumentasjon av hvordan bygningen så ut tidligere. Det kan være tegninger, fotografier, skisser eller lignende. Finnes ingen slik dokumentasjon, kan spor i konstruksjonen fortelle hvor opprinnelige dører eller vinduer har vært. Bygningens alder kan være et utgangspunkt for å velge riktige materialer, vindustyper, panelprofilering og taktekking.

Tilbygg, påbygg eller isolasjon?

Ved utvidelse bør du vurdere hvordan det kan gjøres for å ivareta bygningens særpreg best mulig. Et generelt prinsipp er at den opprinnelige bygningen og dens hjørner fortsatt bør være lesbare, og at tilbygg eller påbygg underordner seg i form, størrelse og plassering. Unngå å tilføre bygningen elementer som er fremmede for dens opprinnelige funksjon.

Takflaten er like viktig som vegger. Inngrep som heving, endring av takform eller takhelling, innfellinger, takvinduer, takopplett og arker kan forandre bygningen til det ugjenkjennelige.

Isolasjon av eldre hus kan være vanskelig. Dersom bygningen utfores utvendig, endres dens karakter og innvendig utforing kan stjele mye rom. For tett isolasjon kan på sikt medføre store råteskader og fukt. Isolering av eldre hus krever lufting for å unngå fremtidige sopp og rådeskader. Innsetting av varevinduer, tetting ved vindus- og døråpninger og isolasjon i gulv og tak kan være gode alternativer til utforing og gi gode resultater.

Mange tiltak kan være søknadspliktige

Dersom du skal pusse opp ditt gamle hus, er det viktig å huske at mange tiltak kan være søknadspliktige. Ta derfor kontakt med kommunen i god tid før du tenker å starte arbeidene for å avklare dette.