Såheim kraftstasjon i fjell

Av: Eystein M. Andersen / Publisert: 22.04.2014 / Oppdatert: 03.07.2015
Foto: Eystein M. Andersen, © Riksantikvaren
Åpne

Kraftstasjonen knytter seg til Hydros banebrytende industriprosjekt som var av stor nasjonal betydning.

Fredningen supplerer og styrker både den tidligere fredningen av Såheim kraftstasjon og de nye fredningene av fabrikkbygningene.

Omfang og formål

Fredningen omfatter kraftstasjonen som bygning i fjellet, skinnegang, innslag, rørgate, magasin/basseng, ventilrom, maskinhall med alt sitt utstyr, turbin og generator, instrumentrom, og tunell for nødutgang.

Anleggene på Rjukan og Notodden var et norsk industriforetagende i verdensklasse, basert på en norsk oppfinnelse, på norsk vannkraft og utenlandsk kapital, og er en viktig del av Norges nyere kulturarv. Såheim kraftstasjon i fjell er en del av dette.

Verdens første

Kraftstasjonen er tilnærmet intakt fra 1914 og bare mindre endringer og oppgraderinger er utført.

Anlegget er et svært tidlig eksempel på en kraftstasjon helt beliggende i fjell, og kan være den første i verden.

Verdensarv

Såheim kraftstasjon i fjell er omfattet av arbeidet for å få industrihistorien på Notodden og Rjukan inn på UNESCOs verdensarvliste.

Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan er det beste eksemplet i Norge på den andre industrielle revolusjon med gjennombruddet for bruk av elektrisk kraft for industriproduksjon. Den andre industrielle revolusjon bidro til å forandre Norge i perioden 1905-1920, og til å skape et moderne velferdssamfunn, materielt og kulturelt, på 1900-tallet.

Flere fredninger har blitt gjennomført som et ledd i verdensarvprosjektet, slik som fredningene av Rjukanbanen, Hydroparkene og Fjøset og Fjøsgårdene på Rjukan.

Fredningssak

Riksantikvaren fattet vedtak om fredning 29. mai 2015 etter forslag fra fylkeskommunen. Dokumentene finner du i margen til høyre.