Hydroparkene på Notodden og Rjukan

/ Publisert: 01.10.2012 / Oppdatert: 01.12.2014
Husvegg og himmel (Foto: Dag Jenssen)
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Norsk Hydro – et industrieventyr

Det var på Notodden og Rjukan at Hydro, som de første i verden, begynte produksjon av kunstgjødsel ved hjelp av Birkeland og Eydes lysbuemetode. Gjennom kunstgjødselet Norgessalpeter kunne jordbruksavlingene økes mange ganger. Norsk Hydros anlegg var basert på en norsk oppfinnelse, norsk vannkraft og utenlandsk kapital.

Norsk Hydro ble etablert i 1905 og het den gang Norsk hydro-elektrisk Kvælstofaktieselskab.

Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan er et viktig eksempel på gjennombruddet for bruk av elektrisk kraft i industriproduksjon. Den andre industrielle revolusjonen bidro til å forandre Norge i perioden 1905-1920 og til å skape et moderne velferdssamfunn. Hydroparkene er en viktig del i denne historien.

“Notodden er et af de faa Steder i Norge, hvor man ligesom føler, at landet er moderne, at det er kommet med i den Storindustriens rastløse Epoke, som behersker alle store Verdenslande. Og dog bliver selve Notodden liden mod de Anlæg, som vil reise sig omkring Rjukan.” (Aftenposten, 9. juni 1909)

Industri som verdensarv

Fredningen av anleggene inngår som en del av verdensarvprosjektet som pågår i Telemark. Fabrikkområdene er en komponent i søknaden om verdensarvstatus. Flere fredninger har blitt gjennomført og er under arbeid som et ledd i UNESCO-prosjektet; deriblant Rjukanbanen, Tinnosbanen og Tinnsjøfergene.

Telemark fylkeskommune har som mål å utfylle dagens fredningsliste. Telemark har en stor betydning for Norges utvikling som industrinasjon, men teknisk-industrielle kulturminner har tidligere vært underrepresentert på fredningslisten.

Fredningsvedtak

Telemark fylkeskommune arbeidet frem forslag til fredning av Hydroparken Notodden og Rjukan Næringspark. Riksantikvaren fattet vedtak om fredning i september 2014. Fredningsdokumentene finner du i margen til høyre.