Admini Notodden

Av: Eystein M. Andersen / Publisert: 10.04.2014 / Oppdatert: 17.06.2015
Foto: Eystein Andersen, Telemark fylkeskommune
Åpne

Anlegget bidrar på en god måte til å illustrere og dokumentere en type representasjonsanlegg benyttet av bedrifter på begynnelsen av 1900-tallet. Admini Notodden er vesentlig for å forstå helheten i Hydros industriutbygging og den finansielle muliggjøringen av denne. Anlegget er et viktig kulturminne av nasjonal verdi.

Representasjonsanlegg av stor verdi

Admini med villa og tennisbane er et av landets beste eksempel på denne typen representasjonsanlegg for bedrifter i perioden fra slutten av 1800-tallet til mellomkrigstiden. Her ble internasjonale finansaktører og samarbeidsparter mottatt.  Med sine referanser til både norsk embedsmannsarkitektur og eksklusiv italiensk villaarkitektur demonstrerer anlegget Sam Eydes økonomiske og kulturelle kapital.

Villaen supplerte Admini som representasjons- og overnattingssted, og tennisbanene understreker ytterligere anleggets karakter og funksjon.

Omfang og formål

Fredningen omfatter Admini, Adminis villa, med uthus og tennisbanene ved anlegget. Den omfatter også et område rundt anlegget og de omtalte objektene for å sikre at anlegget blir bevart som helhet.

Admini-anlegget er uløselig knyttet til starten på den store og revolusjonerende industriutbyggningen på Notodden og Rjukan, som fikk avgjørende samfunnsmessig betydning både i Norge og internasjonalt. Sam Eyde og Hydro var avhengige av et førsteklasses representasjonsanlegg i arbeidet med å skaffe de enorme kapitalmengder som krevdes for oppbyggingen og videreutviklingen av prosjektet.

Fredningen bidrar til å sikre de fysiske kildene til denne unike historien, sammenhengen med andre fredninger knyttet til industrieventyret på Rjukan og Notodden, og vil være en supplering av den eldre fredningen av Admini på Rjukan.

Fremragende interiør

Mens bygningens eksteriør representerer tidens klassisistiske arkitektur med islett av jugendstil, spiller interiøret på nasjonale strenger. 

Interiøret har en fremragende kunsthåndverksmessig utførelse med utskårne søyler og gelendre i tre, klebersteinspeis og møbler som knytter an til den internasjonale Arts-and-crafts-bevegelsen. Interiøret er laget av treskjæreren Johan Borgersen, som blant annet vant gullmedalje på verdensutstillingen i Paris i 1900. 

Verdensarv

Admini Notodden er omfattet av arbeidet for å få industrihistorien på Notodden og Rjukan inn på UNESCOs verdensarvliste.

Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan er det beste eksemplet i Norge på den andre industrielle revolusjon med gjennombruddet for bruk av elektrisk kraft for industriproduksjon. Den andre industrielle revolusjon bidro til å forandre Norge i perioden 1905-1920, og til å skape et moderne velferdssamfunn, materielt og kulturelt, på 1900-tallet.

Flere fredninger har blitt gjennomført som et ledd i verdensarvprosjektet, slik som fredningene av RjukanbanenHydroparkene og Fjøset og Fjøsgårdene på Rjukan.

Fredningssak

Riksantikvaren fattet vedtak om fredning 10. april 2015 etter forslag fra Telemark fylkeskommune. Dokumentene finner du i margen til høyre.