Telemarks byer

Av: Gunnhild Randen / Publisert: 20.10.2014 / Oppdatert: 03.11.2014
Foto: Jorun A. Hals, Telemark fylkeskommune
Åpne

Telemarks byer er av stor kulturhistorisk verdi. De har alle store fortellende og historiske verdier som er av nasjonal interesse. De er derfor plukket ut til å være med i Riksantikvarens database, NB!-registeret, som er en oversikt over norske byer med nasjonale kulturminneinteresser. 

Hva er NB!-registeret?

NB!-registeret ble lansert av Riksantikvaren i 2011. I dag omfatter det 75 ulike bymiljø i Norge.

En av hensiktene med NB!-registeret er å plukke ut kulturmiljø i byer og tettsteder som det er viktig å ta vare på, og hvor man bør ta ekstra hensyn med nye utviklingsplaner. De fleste av områdene er i dag pressområder for urban utvikling. Områdene som var populære og attraktive for 200, 500 og 800 år siden, er gjerne like attraktive å bygge på i dag.

NB!-områder i Telemark

De åtte byene i Telemark som er med i NB!-registeret er Kragerø, Langesund, Stathelle, Brevik, Porsgrunn og Skien som ligger ved kysten, og Notodden og Rjukan  i indre del av fylket.

Områdene som er valgt ut forteller om særlig viktige sider ved byene og deres utvikling.  Flere av byene i Telemark vokste fram som en følge av handel med blant annet trelast, sjøfart, også ulike type industri har vært en vesentlig faktor når det gjelder framveksten av byer i fylket.

  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet

Hva forteller NB!-registeret om byene i Telemark ?

NB!-registeret forteller om det enkelte områdets historie, om beliggenheten, om hvordan byen vokste fram, hva som er typisk for arkitekturen, om branner og byutvidelser som har vært. Det forteller om hvorfor stedet er valgt ut og hva som bør tas vare på. Man får også en god oversikt over regioners historie. Byer var ofte kjøpsteder, sentrum for industri eller ladesteder. De hadde alltid betydning for områdene omkring.

Skien er en av Norges eldste byer og er Telemarks eneste middelalderby. Om Skien kan vi lese at byen var omlastingssted og utskipningssted for varer fra indre deler av Telemark som ble fraktet ut vannveien. Eksempel er brynestein fra Eidsborg som var en svært viktig handelsvare. NB!-området er spesielt fordi det forteller en tusenårig historie. Under bakken i Skien sentrum er det mulig å finne kulturlag fra middelalderen. NB!-registeret forteller også om hvordan trelast og industri har vært viktig for Skiens framvekst. 

Notodden og Rjukan forteller om industrireisingen omkring 1900, hvor vannkraft spilte en vesentlig rolle for hvor byene ble plassert. NB!-områdene her viser både industri og boligområder. Norges beste arkitekter ble hentet inn til å tegne bygninger for Hydro. I dag er byene foreslått inn på verdensarvlisten (UNESCO). Tinfosområdet i Notodden er nylig fredet og er Telemarks eneste kulturmiljøfredning.

  • Se større versjon av bildet Grønnbyen
  • Se større versjon av bildet

Kragerø forteller sammen med Stathelle, Langesund og Brevik om Telemarks kystkultur og kysthistorie. Felles for byene er trearkitekturen og trelasthandelens sentrale posisjon. Byene ble etablert i ulike tidsrom og NB!-områdene forteller også mer individuelle historier. I Langesund kan bebyggelsen rundt torget og dets tilknytning til slutten av skutetiden trekkes frem som er av særlig betydning. Kragerøs særpreg knyttes blant annet til den selvgrodde gatestrukturen. Den homogene trehusbebyggelsen fra seilskutetiden er viktig i Brevik. De nasjonale interessene i Stathelle knyttes til statusen som et handelssted med mye empire-bebyggelse.

NB!-områdene i Porsgrunn består av tre områder som forteller om nasjonalt betydningsfull forvaltnings- og industrihistorie. Byen var en viktig seilskuteby og har gjennom historien hatt en god del innvandring på grunn av blant annet porselensfabrikken. Tidlig industri ved verksteds og porselensområdet forteller også en historie om naturressursene i regionen.

  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet

Byhistorie som regionhistorie

NB!-registeret forteller ikke bare om de enkelte byene, men også om regionen de ligger i. Kystbyene var for eksempel viktige som losse-, laste- og tollsteder for varer fra områdene rundt byene. NB!-registeret forteller slik historien om sammenhengen mellom fremveksten av kystbyene og varer som tømmer og brynestein fra indre deler av fylket. Registeret forteller dermed også om vannveien oppover i fylket. Byenes historie er også historien om industri og produksjon i hele Telemark, som har vært viktig tidligere, men som i dag ikke er så kjent.

NB!-registeret er ment å være et nyttig verktøy for forvaltningen i kommuner, fylker og staten i arbeidet med utvikling av byer og tettsteder. Det er også nyttig for fastboende som ønsker å være turister i egen by eller for tilreisende som vil oppleve spor av fortiden.