Snipetorp

Av: Ingvild Tjønneland / Publisert: 01.02.2013 / Oppdatert: 15.02.2013
Gateparti fra Snipetorp i Skien.
Snipetorp
Foto: Ingvild Tjønneland
Åpne

Snipetorpgata og Bratsberggata går gjennom et område med et sammenhengende trehusmiljø. Dette området er et eksempel på et bevaringsverdig kulturmiljø.

Det er det helhetlige og homogene bygningsmiljøet som gjør området spesielt. Området er derfor oppført på Riksantikvarens register over kulturmiljøer som har nasjonal interesse; NB!registeret. I tillegg er noen enkeltbygninger fredet etter kulturminneloven, oppført på kommunens kulturminneplan og kommunen har regulert området til bevaring.

Kulturminner kan ha ulike former for vernestatus; Noen er fredet, mens andre er verneverdige. Selv om en bygning eller et område ikke er fredet, kan det ha verneverdi og være kulturhistorisk viktig. De kan gis et vern gjennom plan- og bygningsloven. 

Den eldste bevarte bydelen i Skien 

Snipetorp er et av de få steder i byen som ikke brant ned under de store bybrannene i Skien. Området er det eldste bevarte trehusmiljøet i Skien. Områdene Snipetorp, Kleiva, Bakken, Follestad og Gråten er områder som gir inntrykk av hvordan Skien må ha vært før brannene.

Snipetorp ble bygd ut allerede på 1600-tallet. I en bybrann i 1777 ble mange av husene skadet, bare omlag 30-40 trehus sto igjen. Da området ble gjenoppbygget i etterkant av brannen, ble byens gater regulert og gjort noe bredere samt at tilbygg som hindret ferdselen ble fjernet.

Skien har også senere hatt flere store bybranner. Under de store bybrannene på 1800-tallet - i 1854 og 1886 - gikk mye av byens bebyggelse tapt. Etter den siste store bybrannen i 1886 ble det innført murtvang i sentrum, og Skien sentrum kjennetegnes i dag av bygårder i mur.

Bygårder i tre

Snipetorp/Bratsbergområdet er karakteristisk for bebyggelsen like utenfor det gamle Skien. I dette området av byen finner en eksempler på bygårder med laftet og panelt hovedbygning i en eller to etasjer, uthus, bryggerhus, gårdsplasser med portrom og bakhager. 

“Bebyggelsen i Snipetorp/Bratsbergområdet er homogent og har bevart kulturminner fra arbeider-, borger- og herregårdsmiljø på et lite område, og gir godt innblikk i byens sosialhistorie.”  

(Utdrag fra Riksantikvarens NB!register.)

Mange av bygningene er fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Brannen i 1886 tok bygningene i den nedre delen av Snipetorpgata, så husene her er yngre. Lengre opp i Snipetorpgata ligger de eldste husene.

Seks av bygningene på Snipetorp ble fredet i 1954. Et eksempel er Snipetorpgata 20. Dette er et tidstypisk borgerskapshus i tre, og ligger i et område som slapp unna bybrannen i 1886.

Snipetorpgata 20

Snipetorpgata 20, 25, 27, 33 og Bratsberggaten 2 ble fredet i 1954.


Foto: Unn Yilmaz © Riksantikvaren
Åpne

Fra arbeiderforstad til populært boligområde

Snipetorp lå opprinnelig utenfor bygrensa. I forstaden bodde den lavere middelklassen og arbeiderklassen. Kjøpmennene bodde i Skien sentrum, mens arbeidere, flåtefolk, sjøfolk og sjauere bodde i utkantene.

I tillegg til boliger, var det også forretninger og verksteder i området. Snipetorpgata var en viktig hovedvei inn til byen. Det var derfor overnattings- og bevertningstilbud langs denne innfartsveien. Eksempelvis var det skjenkestue i Bratsberggata 2, og brennevinsbrenneri, garveri, fjøs, verksted, pakkbod i Bratsberggata 1.

Trehusmiljøet er godt bevart, og er i dag et populært og attraktivt boligområde. Arbeiderstrøket har gjennomgått en gentrifiseringsprosess og er forvandlet til en bydel for mer velstående befolkningsgrupper. Flere kunstnere holder også til i området i dag.