Brynestein fra Eidsborg

Av: Åsne Dolve Meyer / Publisert: 28.09.2012 / Oppdatert: 07.12.2015
Det ligger fortsatt mengder med emner til brynestein igjen i bruddet på Eidsborg.
Brynesteinen består av finkornet kvartsskifer som spalter i to retninger. Det var derfor lett å ta ut, og brekke til ferdige bryneemner. Kvartskornene i steinen løsner under sliping, og danner et fint slipepulver.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Fra Eidsborg til Europa

God brynestein har vært viktig siden folk begynte å bruke metall. Skiferen som finnes i bruddene på Eidsborg i Dalen, var av veldig høy kvalitet, og allerede på 700-tallet e.Kr. begynte man å ta ut stein fra bruddet. Produksjonen av emner til bryner har foregått sammenhengende helt fram til 1950-tallet.

Brynesteinen består av finkornet kvartsskifer som spalter i to retninger. Det var derfor lett å ta ut, og brekke til ferdige bryneemner. Kvartskornene i steinen løsner under sliping, og danner et fint slipepulver.

To typer stein

Det ble tatt ut to typer stein fra bruddet i Eidsborg, en hard og en mykere stein. De hardeste steinene ble ofte eksportert, mens den mykeste steinen ble brukt i Telemark.

Emnene ble fraktet med hest ned til Lastein i Dalen, og gikk videre med båt ned kanalen til Skien. Om vinteren ble emnene lastet om på kjerrer og dratt over isen. I Skien ble emnene fraktet med skip til store deler av Nord-Europa. Steinen ble lastet om til utenlandske skip fra Hjellevannet.

Skien har vært handelssted og markedsplass lenge før byen fikk kjøpmannsprivilegier i 1358. Det er mye som tyder på at det var handelen med jern fra øvre Telemark og brynestein som gjorde stedet så attraktivt.

Eidsborgbryne

Brynesteinen var av enorm økonomisk betydning, ikke bare for gårdene som eide bruddet. Før slusene i kanalen ble bygget, måtte brynesteinen fraktes over land på steder med stryk og fosser. Gårdene som lå på disse stedene, ble rike ved å ta toll på frakten. Dette vises ved at mange av disse gårdene har mange gravhauger og rike funn fra jernalder.

Flere steder i Telemarkskanalen er det funnet vrak med last av brynestein fra Eidsborg. Det mest kjente av disse er kanskje Bølevraket i Skienselva. Dette er et klinkbygd skip, trolig en holk, datert til 1300-tallet.

Bryner fra Eidsborg er funnet på flere utgravninger utenlands. Steinen var populær i hele Europa, og dominerte markedet i landene rundt Nordsjøen. Også i Nord-Norge er det vanlig å finne brynestein fra Eidsborg. For arkeologer er «eidsborgbryne» et helt eget begrep, både i Norge og utlandet.

«Navnet Eidsborg er norrønt, og satt sammen av ordene eid (som i en ed eller høytidelig avtale) og borg eller berg. Navnet betyr dermed «berget det er gjort en høytidelig avtale om». Man tror at bruddet var et sameie mellom flere lokale gårder, og dette passer bra med tolkningen av navnet.»