Bryne

Av: Åsne Dolve Meyer / Publisert: 22.08.2012 / Oppdatert: 22.08.2012
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

I steinalderen slipte man noen ganger steinredskapene for å få en fin og skarp egg. Til dette brukte man plater av sandstein som man gned redskapene mot. Denne metoden var også fin å bruke når man skulle slipe redskaper av bein og horn.

Alle skarpe redskaper av bronse eller jern må slipes ofte så de ikke skal bli sløve. I bronsealder, jernalder og middelalder brukte man en finpusset sandstein eller skifer som man gned mot eggen for å få den skarp. Både sigder, sverd, økser og kniver måtte slipes med et bryne med jevne mellomrom. Steinen som brynene ble laget av var nøye utvalgt.

På Eidsborg i Tokke kommune i Telemark finnes en spesiell type skifer som var veldig bra til bryner. Fra vikingtida begynte folk her å bryte stein til bryner fra berget. Emnene til bryner ble transportert til Skien med båt langs kanalen. Fra Skien ble brynene fraktet videre. Det er funnet bryner som er laget av eidsborgskifer så langt borte som England og Polen. Også helt nord i Norge har man funnet bryner fra Eidsborg.

Brynestein Eidsborg

I brynesteinsbruddet på Eidsborg ligger det fortsatt store mengder emner til brynesteiner igjen.


Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne