Løsfunn

/ Publisert: 14.08.2012 / Oppdatert: 15.02.2013
Steinøks fra Sauherad. Funnet under dyrking.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Løsfunn dukker gjerne opp i forbindelse med bearbeiding av jord, slik som ved pløying av åker. Eksempler på løsfunn er smykker, våpen, keramikk, redskap og lignende.

Alle gjenstander eldre enn 1537 tilhører etter kulturminneloven § 12 staten (Har du har funnet noe gammelt?). Grunnen til dette er at gjenstander av jern, bein, tre og andre organiske materialer fort smuldrer opp. Nedbrytningsprosessen starter så snart gjenstanden er oppe av jorda.

En annen grunn er at gjenstander som blir oppbevart privat, mister sammenhengen de har opptrådt i. Ofte forteller funnstedet mer enn selve funnet. Når folk flytter eller gjenstandene går i arv, forsvinner ofte denne sammenhengen. Kontakt oss gjerne om du har funnet noe gammelt!