Kullgroper

/ Publisert: 14.08.2012 / Oppdatert: 15.02.2013
Registrering av ei stor kullgrop på Sandven i Tinn.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Ved har blitt stablet på gropa, og jord og torv har blitt kastet på. På denne måten får man en ufullstendig forbrenning av veden. Hvordan opptenning og luftregulering har foregått, vet vi lite om. Etter at veden var ferdig forkullet ble kullet grad opp. Det er derfor kullgropene i dag vises som groper med en voll rundt.

Innrasninger og inngrep som er foretatt etter at gropa gikk ut av bruk gjør at mange groper ser annerledes ut i dag enn den gangen de ble laget. Ett av de sikreste kjennetegnene er at det finnes rester av kull igjen i gropa, noe som arkeologen kan påvise ved hjelp av jordbor eller spade.

Kullgroper i utmark kan generelt dateres til perioden 600-1600 e.Kr, og knyttes spesielt til utvinning av jern i yngre jernalder og middelalder. Kullgroper som ligger i nærheten av veier, gårder og innmark kan knyttes til produksjon av kull for gårdssmier. Disse gropene har gjerne litt yngre dateringer, og stammer fra ca 100-1300 e.Kr.

Kullgroper kan ha ulik form, og varierer veldig i størrelse. Diameteren på vollene ligger som regel innenfor 3-7 meter. Noen av de minste kullgropene kan være meget vanskelig å få øye på.

Selve gropa kan være bolleformet, kvadratisk, rektangulær eller sirkulær. Ulike typer finnes ofte innenfor samme område. Det er ikke sannsynlig at gropas form har påvirket funksjonaliteten i særlig stor grad, men at det reflekterer ulike tradisjoner og praksis. Kullgroper finnes over hele Telemark, og er ett av de vanligste kulturminnene vi har her i fylket.

Kullmiler ble brukt til å produsere kull i nyere tid, da de første jernverkene kom. De eldste kullmilene er fra midten av 1500- tallet og brukes mer eller mindre sammenhengende helt fram til og med 2. verdenskrig. De er anlagt på overflaten og synes gjerne som en lav voll i terrenget og kan bli relativ store. Formen på vollen kan være både rund og kvadratisk.

Kullmilene ble i utgangspunktet lagd i nærheten av jernverkene/bergverkene, men ettersom skogen rundt dem ble avvirket ble det anlagt kullmiler stadig lengre unna

Kullgrop og gravrøys

Kullgropa i forgrunnen på bildet ble funnet i Atrå i Tinn kommune. I bakgrunnen ligger ei gravrøys.


Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne