Fangstanlegg

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 15.02.2013
Fangstgrop på Ånonstjønn, Vinje
Fangstgrop på Ånonstjønn, Vinje
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Fangstgroper for elg fremstår i dag som store jordgravde hull i terrenget. De mangler voll og ligger ofte på rekke i større fangstsystemer. Disse systemene avgrenses av naturlige terrengformasjoner som elgen ikke kan passere (elv, bergvegg, vann og så videre).

Mange av fangstgropene har hatt en innvendig kassekonstruksjon av tre som hindret elgen å komme opp av gropa. Fangstgroper for elg finnes i de fleste elgrike områder i Telemark, fra Siljan i øst til Nissedal i vest. Fangstgropenes beliggenhet er styrt av elgens trekkveier.

I de gamle villreinområdene er fangstanlegg for reinsdyr et velkjent kulturminne. Disse kan enten være bygd som elggropene, såkalte jordgropgraver, eller som steinmurte dyregraver. På samme måte som med fangstanlegg for elg, ligger fangstanleggene for reinsdyr i de gamle trekkveiene, spesielt ved flaskehalspartier mellom viktige sesongbeiter.

Fangstgrop. Bildet viser hvordan fangstgroper i jord ble laget. Man kunne også bygge dem opp av stein, slik bildet øverst på siden viser.

Bildet viser hvordan fangstgroper i jord ble laget. Man kunne også bygge dem opp av stein, slik bildet øverst på siden viser.


Foto: www.arkikon.no
Åpne