Bygdeborger

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 15.02.2013
Bygdeborgmur på Målerkollen i Drangedal.
Bygdeborg på Målerkollen i Drangedal.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

En fellesnevner for disse borgene er at de ligger på stupbratte terrengformasjoner. Mange av bygdeborgene ble plassert ved strategisk viktige punkter i landskapet. Ved enkelte bygdeborgene er det også lagt opp steinmurer for ekstra beskyttelse. Murene fremstår i dag som sammenraste steinvoller som sjelden er høyere enn en meter.

De fleste av bygdeborgene i Telemark ligger på det som var sentrale jordbruksområder i eldre jernalder, slik som i Grenland og flatbygdene rundt Nordsjø opp til Bø. Det er fristende å tenke seg bygdeborgene som strategisk viktige steder som ga en høvding kontroll med ferdsel og varer gjennom det området han hadde herredømme over. Arkeologene er likevel ikke helt sikre på hva slags funksjon bygdeborgene hadde.

Bygdeborg Kjempa

Bildene viser restene etter muren på bygdeborgen Kjempa i Skien.


Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne