Bergkunst

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 27.05.2014
Nærbilde av helleristning
Helleristninger på Fossum i Skien.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne
  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet
  • Se større versjon av bildet

Vi vet ikke hva helleristningene har betydd for folkene som lagde dem, men det finnes flere tolkninger. Kanskje har de vært laget i forbindelse med religion og ritualer, eller de kan ses på som symboler på makt, eiendom og politikk.

Et eksempel på et område med bergkunst, er området rundt Gjerpensdalen i Skien. Det er særlig rikt på helleristninger og det er funnet flere tusen figurer fordelt på ca. 40 lokaliteter.

Det ble laget helleristninger i steinalderen og i bronsealderen. Motivene i de to periodene er ganske forskjellige, og deles derfor inn i to typer: veideristninger og jordbruksristninger.

Veideristninger

Veideristninger kalles de helleristningene som ble laget av jeger- og samlerkulturen fra eldre steinalder. Det varierer når en slutter å lage denne typen helleristninger, men som regel når jordbruket tas i bruk i et område. Hva veideristningene er ment å formidle er ukjent for oss.

Motivene varierer. Det finnes dyremotiv av ville dyr, som for eksempel elg, reinsdyr, fugler, fisker, bjørner osv. Det finnes også menneskeskildringer. Disse viser mennesker både i det vi tolker som «kultiske» handlinger, men også i mer hverdagslige handlinger. Det er også en rekke veideristninger vi ikke vet hva forestiller eller betyr.

Noen av helleristningene på Sporanes i Vinje er blitt tolket som veideristninger. Nyere forskning har vist at dette kanskje ikke er tilfelle likevel. Vi kjenner ikke til andre veideristninger i Telemark.

Jordbruksristninger

Jordbruksristningene ligger ofte langs det som i bronsealder var fuktige dalganger med leirjord. Disse områdene ble brukt som beite til dyra, og lå ofte et godt stykke fra boplassene. Kanskje forteller denne beliggenheten om en gruppe menneskers markering av egen identitet og eiendomsrettigheter til landområder. Eller de kan sees som historiske avbildninger av hendelser som en gang fant sted i disse områdene.

 Motivene i jordbruksristningene skiller seg fra veideristningene. Hovedskillet er at jordbruksristningene viser til jordbruksaktivitet og en annen type kult/religionsutøvelse. Det er også motiv som viser til en annen sosial organisering. Vanlige motiv er skålgroper, skip, mennesker, jordbruksteknologi, husdyr og dyr det ble drevet jakt på. 

Hellemalerier

Hellemalerier er figurer som er malt på en bergvegg. I Telemark har vi fem lokaliteter med hellemalerier, i Nome, Porsgrunn, Seljord og to i Nissedal. Hule- og hellemalerier er langt mindre vanlig å finne enn helleristninger. Dette kan være fordi det man har brukt å male med er vasket bort i årenes løp. 
Man antar at hellemaleriene ble laget i bronsealder (tidsperioder lenke). Motivene er ofte strekformete menneskefigurer men også også andre motiver slik som dyr og geometriske figurer.