Verdensarven profileres

Av: Eystein M. Andersen / Publisert: 01.07.2014 / Oppdatert: 01.07.2014
Verdensarven profileres på Rjukan og Notodden.
Verdensarven profileres på Rjukan og Notodden
Foto: Design av Lise Loktu, Telemark fylkeskommune.
Åpne

Telemark fylkeskommune har designet bannerne som nå blir satt opp i bygatene i samarbeid med Tinn og Notodden kommuner. Designet tar utgangspunkt i noen av de ikoniske objektene fra industriarven som er nominert for verdensarvlista. Det er Tårnhus og Ovnshus A på Notodden, og Såheim kraftstasjon og rørgata til Vemork på Rjukan. Fargene spiller på temaene vann og industri.

Unesco vil bli godt synlig i bybildet. Det er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Den er bl.a. ansvarlig for verdensarvkonvensjonen og verdensarvlista, og arbeider for synliggjøring av og kunnskapsoppbygging omkring kulturarv.

Norge overleverte i januar 2014, etter flere års arbeid, søknaden om plass på verdensarvlista for Rjukan-Notodden Industriarv til Unesco i Paris. Du kan lese mer om søknaden og prosjektet her. Søknaden er nå under behandling, og et vedtak om verdensarvstatus vil bli tatt på verdensarvskomiteens møte i Tyskland i juni 2015. Rjukan-Notodden Industriarv kan da bli erklært å være kulturarv av fremragende universell betydning.

Frem til da vil bannerne fortelle alle som befinner seg i området at stedenes fantastiske industrihistorie er nominert for verdensarv. Målet er å bevisstgjøre, vekke stolthet og nysgjerrighet både blant lokalbefolkning og tilreisende. Bannerne skal på en enkel måte synliggjøre at Telemark og Rjukan-Notodden nå har internasjonale øyne rettet mot seg og kan få en anerkjennelse for sin globale betydning.

Kontaktperson: Eystein M. Andersen. Telefon: 35 91 74 24. E-post: eystein.andersen@t-fk.no