Vemork gamle kraftverk er fredet

Av: Lise Loktu / Publisert: 21.01.2015 / Oppdatert: 17.06.2015
Rørgata ved Vemork gamle kraftverk
Foto: Per Berntsen
Åpne

Vemork var verdens største kraftstasjon da den sto ferdig i 1911, og gjennomføringen av anlegget hadde vært et storverk i teknologiske løsninger og logistikk. Anlegget dannet erfaringsgrunnlag for senere store kraftverk i Norge, og er representativ for store kraftverk fra begynnelsen av 1900-tallet. Det er derfor viktig at hele anlegget med sine vitenskapelige og kultur- og industrihistoriske verdier av nasjonal betydning blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.

Dette er en svært omfattende fredning i både areal og innhold. 

Et pioneranlegg

Anlegget er et viktig vitnesbyrd om den internasjonale pionervirksomhet som ble utøvd på Rjukan for utnyttelse av vannressursene for elektrisitetsproduksjon Vemork var et storskala pioneranlegg som representerte et stort steg fremover i vannkraftteknologien.

Vemork-anlegget er uløselig knyttet til krigshistorien, hvilket også har bidratt til at anlegget er internasjonalt kjent. Tungtvannsaksjonen i 1943 er trolig den mest kjente enkelthendelse fra norsk krigshistorie, men det har vært mindre kjent at det skjedde i den nå revne Hydrogenfabrikken.

Telemark fylkeskommune ser på muligheten av å få gjort en arkeologisk utgravning av restene etter hydrogenfabrikken, som et ledd i å formidle krigshistorien.

Vemork gamle kraftverk er omfattet av arbeidet for å få Rjukan-Notodden Industriarv inn på UNESCOs verdensarvliste.

Fredningssak

Riksantikvaren fattet vedtak om fredning 29. mai 2015 etter forslag fra fylkeskommunen. Fredningen ble markert med et arrangement på stedet med statsråd og riksantikvar til stede. Du kan lese mer om prosjektet her.

Oversikt over Vemork 1929

Oversikt over Vemork 1929


Foto: Norsk Industriarbeidermuseum
Åpne