Strategi for kultur og kulturarv

Av: Anund Johannes Grini / Publisert: 27.05.2014 / Oppdatert: 08.10.2014
Strategi for kultur og kulturarv
Strategi for kultur og kulturarv
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Strategien er en helhetlig plan for hvordan Telemark fylkeskommune ønsker å arbeide med kultur og kulturarv.

Strategien har et perspektiv på 12 år, og har et fireårig handlingsprogram for perioden 2014-2017. Den skal rulleres en gang i løpet av hver fireårsperiode.

Strategien er fylkeskommunens eget verktøy, og signaliserer hva fylkeskommunen vil prioritere innenfor fagfeltene i perioden.

Den ferdigtrykte versjonen kan fåes på forespørsel.