Søk om verdensarvtilskudd

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 20.05.2016 / Oppdatert: 04.05.2017
Tyskerbyen Rjukan, Foto: Per Berntsen
Frist for søknader er 1. juni 2017. Søknadene sendes til Tinn eller Notodden kommune, alt etter hvor bygget står.
Foto: Per Berntsen
Åpne
Alexander Ytteborg

- Dette er et fantastisk samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren, Telemark fylkeskommune og Tinn- og Notodden kommune, forteller verdensarvkoordinator Alexander Ytteborg.

Prosjektet «Company Towns» er en støtteordning som har blitt etablert for de som eier verdensarvbygg i områdene på Notodden og Rjukan.

Prosjektet har som mål at byområdene på Notodden og Rjukan som omfattes av verdensarven over tid blir satt i stand eller tilbakeført til opprinnelig stand, og at innbyggerne skal få veiledningsmateriell og økonomisk støtte for antikvarisk istandsetting og tilbakeføring.

Håper på flere helhetlige bygg

- Med til sammen 1,6 millioner kroner til antikvariske tiltak og tilbakeføringer av bygg håper vi at flere bygg på sikt skal fremstå som mer opprinnelige og helhetlige innenfor byområdene i verdensarven, sier Ytteborg, som er svært glad for alle midlene som er stilt til rådighet for å få denne viktige tilskuddsordningen på plass.

Tilskudd skal i hovedsak dekke merkostnader ved antikvariske løsninger på inntil 30 prosent av den totale kostnaden.

Frist 1. juni 

- Vi håper så mange som mulige vil benytte seg av ordningen, sier Ytteborg.

Frist for søknader er 1. juni 2017. Søknadene sendes til Tinn eller Notodden kommune, alt etter hvor bygget står.

Mer informasjon, søknadsskjema og retningslinjer finnes på Tinn og Notodden kommunes hjemmesider.