Skjøtsel av bergkunst

Av: Sindre Arnkværn / Publisert: 27.05.2014 / Oppdatert: 04.10.2016
Skjøtsel av helleristningene på Fossum
Foto: Sindre Arnkværn
Åpne

Skiens mange og varierte bergkunstfelt består av bilder som er hogd eller slipt inn i berget og er blant den eldste kunsten vi kjenner i Norge. Til sammen er det registrert 42 lokaliteter med bergkunst i kommunen, men det er ristningene på Fossum som har vært kjent lengst. Lokaliteten ble registrert allerede på 1800-tallet og var lenge den eneste kjente bergkunstlokaliteten i Telemark.

Bergflatene hvor bergkunsten er riset/hogd inn er utsatt for naturpåvirkning, og brytes ned over tid som følge av temperaturforskjeller, frostsprengning, gjengroing og slitasje fra oss mennesker. Det er derfor viktig å prøve å begrense skadeomfanget for å kunne ta vare på av vår felles kulturarv, til glede for både nåværende og kommende generasjoner.

Som følge av dette blir helleristningene på Fossum og enkelte andre utvalgte bergkunstlokaliteter tildekket hvert år for å gi de best mulig beskyttelse gjennom vinteren. Ved avdekkingen på Fossum i vår viste det seg bergflaten var sterkt mosegrodd og generelt gjengrodd. Arkeologene i fylkeskommunen iverksatte derfor tiltak for å få bergkunsten fram i lyset igjen. Mosen ble mekanisk fjernet og vil bli etanolbehandlet for å fjerne rester av lav og bakteriebelegg senere i høst.

Skjøtselsarbeidet vil fortsette på Fossum og videre nordover i Gjerpensdalen i løpet av sommeren og høsten.
 
Helleristningene på Fossum er skiltet og tilrettelagt med adkomstveg og rampe og kan oppleves som en del av kulturstien langs Århus.

Helleristningene på fossum

Helleristningene på Fossum


Foto: Sindre Arnkværn
Åpne