Såheim kraftstasjon i fjell er fredet

Av: Anund Johannes Grini / Publisert: 22.04.2014 / Oppdatert: 17.06.2015
Foto: Eystein M. Andersen, © Riksantikvaren
Åpne

Kraftstasjonen knytter seg til Hydros banebrytende industriprosjekt som var av stor nasjonal betydning. Fredningen supplerer og styrker både den tidligere fredningen av Såheim kraftstasjon og de nye fredningene av fabrikkbygningene.

Såheim kraftstasjon i fjell er tilnærmet intakt fra 1914 og bare mindre endringer og oppgraderinger er utført. Anlegget er et svært tidlig eksempel på en kraftstasjon helt beliggende i fjell, og kan være den første i verden.

Fredningen omfatter kraftstasjonen som bygning i fjellet, skinnegang, innslag, rørgate, magasin/basseng, ventilhus, Maskinhall med alt sitt utstyr, turbin og generator, instrumentrom, og tunell for nødutgang. Omfanget av fredning av utstyr og objekter er beskrevet i fredningsforslaget. 

Såheim kraftstasjon i fjell er omfattet av arbeidet for å få industrihistorien på Notodden og Rjukan inn på UNESCOs verdensarvliste. 
Flere fredninger har blitt gjennomført som et ledd i verdensarvprosjektet, slik som fredningene av Rjukanbanen, Hydroparkene og Fjøset og Fjøsgårdene på Rjukan