Krutthuset på Fossum fredes

Av: Jorun Aresvik Hals / Publisert: 01.04.2014 / Oppdatert: 01.04.2014
Krutthuset på Fossum
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Fylkeskommunen mener bygningen er en viktig del av historien om jernverket og bergverksdriften på Fossum. Kulturminnet dokumenterer tidlig industri i Telemark fylke. Krutthuset er et kulturminne av nasjonal verdi.

Formålet med en fredning av krutthuset er å bevare en bygning fra en periode i jernverkets historie der man gikk fra fyrsetting til bruk av krutt i bergverksdriften. Fredningen vil dessuten sikre dokumentasjon på en viktig industrivirksomhet i Telemark og Norge, og å bevare en av de få gjenværende bygninger av denne typen i landet.

Flere fredninger pågår som ledd i arbeidet med å utfylle dagens fredningsliste i Telemark, slik som fredningene av Hydrogenfabrikk Såheim II og Fjøset og Fjøsgårdene på Rjukan og Kragerø tollbod.

Les mer om fredningssaken her.