Krossobanen er fredet

Av: Eystein M. Andersen / Publisert: 26.01.2015 / Oppdatert: 17.06.2015
Nedre stasjon
Foto: Per Berntsen
Åpne

Krossobanen fra 1928 er en gondolbane som ble initiert av Sam Eyde som et velferdstiltak for å bringe arbeiderbefolkningen opp i sola i vinterhalvåret og generelt lette adgangen til høyfjellet. Hydro presenterte banen som en gave til befolkningen. Billettprisen var billig, slik at alle skulle ha råd.

Den illustrer godt hvordan Rjukan som company town ble driftet og planlagt i sin helhet av Norsk Hydro, også innen fritid og velferd. Den representerer videre både taubaneteknologi og fremveksten av fritidsaktiviteter og fjellturisme på 1900-tallet. Det er derfor viktig at Krossobanen med sine teknologi- og kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.

Omfang

Fredningen omfatter øvre og nedre stasjonsbygning med interiør og maskinelt utstyr. Gondolvognene har vært i drift fra starten i 1928 og er fredet sammen med den teknisk viktige bæremasten. På Gvepseborg er også Gollnerhuset, Engenhytta og toalettbygget fredet som en del av helheten.

Banen er avhengig av å ligge fritt og mest mulig uforstyrret i landskapsrommet for å bevare sin fjern og nærvirkning i omgivelsene. Det er derfor nødvendig å sikre banens virkning og plassering i landskapet, samt objektenes innbyrdes sammenheng, gjennom en områdefredning.

Verdensarv

Krossobanen er omfattet av arbeidet for å få Rjukan-Notodden Industriarv inn på UNESCOs verdensarvliste.

Fredningssak

Riksantikvaren fattet vedtak om fredning 29. mai 2015 etter forslag fra fylkeskommunen. Du kan lese mer om fredningen her.