Gammel boplass fram i lyset

Av: Ingvild Tjønneland / Publisert: 17.06.2013 / Oppdatert: 26.02.2014
Befaring i Kvenntjønnane naturreservat. Mennesker i naturen. (Foto: Ingvild Tjønneland).
Befaring i Kvenntjønnane naturreservat.
Foto: Ingvild Tjønneland
Åpne

Arild Pfaff fra Statens naturoppsyn (SNO) og Ole Jakob Bråten fra Havrefjell turlag (DNT) var på befaring i Kvenntjønnane naturreservat sammen med Telemark fylkeskommune i juni for å se på en gammel boplass.

Uvdalen i Kvenntjønnane naturreservat

Gjennom prosjektet Mennesket og naturarven (MONA) har Statens naturoppsyn drevet skjøtsel på et område i Kvenntjønnane. Kvenntjønnane er et naturreservat på ca. 12 km2. Størstedelen av området ligger i Nissedal kommune, men deler av det ligger i Gjerstad kommune i Aust-Agder. 

I Gjerstadskogene ligger en gammel boplass, kalt Uvdalen, som sist var bebodd i 1910. Boplassen har grodd igjen siden den gang, men gjennom prosjektet er landskapet blitt åpnet opp. 

Hustuft.

Rester av hus i området er blitt synlige etter at området har blitt ryddet. Dette bildet viser en hustuft, og til venstre i bildet sees fortsatt rester etter en kjeller.


Foto: Ingvild Tjønneland
Åpne

Eldre fotografier har vært brukt som veileder for hvordan landskapet i Uvdalen skulle skjøttes. I tillegg viser fotografiene hvordan bygningene har ligget i terrenget. Boplassen har hatt åpne jorder og har hatt en skogtype som skiller seg fra den nyere vegetasjonen. Ved å skjøtte området har gamle hustufter og murer igjen blitt synlige.

Bebodd siden jernalder?

De eldste skriftlige kildene om fast bosetting i Uvdalen er fra 1574. Det er likevel ikke usannsynlig at det har bodd folk her allerede i jernalderen og middelalderen. Området har godt lokalt klima, god jord og ei rik utmark. Vi vet at på lignende områder andre steder i Telemark har det ofte vært bosetting fra jernalder og middelalder. På befaringen ble det likevel ikke funnet sikre spor som var eldre enn fra slutten av 1500-tallet. 

På det meste skal det ha bodd tre familier på boplassen. Ifølge folketellingen i 1835 var det hele 19 personer registrert på boplassen, sammen med blant annet 20 sauer og 8 kyr.

Fant rester av jernvinne

Turgåer Ole Jakob Bråten hadde tidligere funnet slagg i området. Slagg er rester av jernfremstillingen og indikerer at det har vært produksjon av jern i området. Dette er en kulturminnetype som det finnes mange av i Telemark, men er ikke så lett å finne.

Slaggrestene ble undersøkt under befaringen og arkeologen bekreftet at dette er rester fra jernvinneproduksjon. Funnet er nå registrert i kulturminnedatabasen Askeladden. 

Det ble gjort funn av slagg i Uvdalen.

Ingvild Tjønneland fra Telemark fylkeskommune, Arild Pfaff fra Statens naturoppsyn og Ole Jakob Bråten fra Havrefjell turlag fant rester av en jernvinne i området.


Foto: Åsne Dolve Meyer
Åpne