Årets feltsesong er i gang

Av: Sindre Arnkværn / Publisert: 11.04.2014 / Oppdatert: 27.05.2014
Prøvestikking etter steinalderboplasser.
Prøvestikking etter steinalderboplasser
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Telemark er et fylke med en usedvanlig rik kulturarv, med over 11 500 registrerte kulturminner. De tidligste sporene etter menneske i Telemark går helt tilbake til steinalderen, for rundt 11 500 år siden. Siden har det vært kontinuerlig aktivitet i vårt fylke, noe som har resultert i mange og varierte kulturminnetyper.

Årets feltsesong er nå i full gang og det er allerede fortatt en del registreringer i fylket. Blant annet er årets første steinalderboplass registrert i Bamble kommune; et spennende funn som er med på å berike Telemarks allerede så rike kulturhistorie. Avslag etter redskapsproduksjon som ble funnet på boplassen viser at den trolig var i bruk i eldre steinalder (ca. 8 000 f. kr).

Etter påske vil vi være i full sving med nye registreringer over store deler av Telemark, fra ytterkysten til de høyereliggende innlandsområdene etter hvert som snøen forsvinner. Disse registreringene vil være med på å skape ny kunnskap om kulturminner rundt om i fylket, og øke vår forståelse av Telemarks forhistorie.

Hvorfor registrerer vi?

Kulturminner og kulturmiljø påvirkes ofte av press fra moderne utbygging, og kan berøre kulturminner både direkte og indirekte ved at de ødelegges eller skjemmes. Kulturminner som er en del av vårt nærmiljø kan fortelle mye om samfunnet våre forfedre levde i.

Kulturminner er på denne måten med på å skape lokal tilhørighet og stolthet. Kulturminnene viser også til den historiske, samfunnsmessige og tekniske utviklingen som er grunnlaget for samfunnet i dag. Registrering av kulturminner er derfor en viktig oppgave for oss og fremtidige generasjoner.

Arkeologene i Fylkeskommunen har som primæroppgave å nettopp avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner i plansaker. Ulik topografi og vegetasjon krever bruk av ulike metoder ettersom våre forfedre har benyttet ressursene på ulike måter. Arkeologene vurderer derfor landskap og kulturhistorie for å vurdere hvilke typer kulturminner som kan dukke opp, og velger strategi ut fra det.

Du kan lese mer om de ulike arkeologenes metodene her.

Full oversikt over de kulturminnene i Telemark som fylkeskommunen har kjennskap til finnes her. Vi vil oppfordre publikum som kjenner til kulturminner i sitt nærområde som ikke tidligere er registrert, om å legge dem inn i kulturminnesøk, eller ta kontakt med en av våre arkeologer.