Åpning av Hakastein kulturminnepark

Av: Lise Loktu / Publisert: 21.05.2015 / Oppdatert: 21.05.2015
Foto: Sindre Arnkværn
Åpne

Kulturminneparken er universelt utformet ved adkomst og skilting, og inngår som en integrert del av turstien rundt Hjellevannet.

Telemark fylkeskommune har støttet prosjektet med regionale utviklingsmidler på 350.000 kroner. I tillegg har kulturminneforvaltninga i Telemark bidratt med sin faglige kompetanse, gjennom gode råd og tett oppfølging.

Historiske Forum har lagt ned store ressurser i prosjektet, både tidsmessig og økonomisk.

- Men vi ville aldri ha kunnet realisere et så stort prosjekt uten solide bidrag fra interesserte sponsorer, som har sett verdien i å profilere Skiensdistriktet ved disse unike funnene i norsk sammenheng, sier Thor Wølner Gundersen, leder av Historiske Forum.

Utgravningsleder Gaute Reitan

Utgravningsleder Gaute Reitan fra kulturhistorisk museum fortalte de fremmøtte om de spennende funnene som er gjort på Faret.


Foto: Sindre Arnkværn
Åpne

Funnene

Kulturminneparken formidler en rekke spennende arkeologiske funn som ble gjort i området i perioden 1999-2004. Utgravningene ble utført i forbindelse med utbygging av Sykehuset Telemark, i regi av blant annet Telemark fylkeskommune, Kulturhistorisk museum og NIKU.

Utgravingsleder Gaute Reitan ved kulturhistorisk museum ledet undersøkelsene på begynnelsen av 2000-tallet, og hadde møtt opp for å fortelle publikum om de spennende funnene.

Utgravningene avdekket en rekke funn som viser at Faret har vært et sentralt sted helt tilbake til tiden rundt Kristi fødsel. Det mest oppsiktsvekkende er funnet av et av Norges eldste kirkesteder. Her ble det funnet spor etter to stolpebygde kirker. Den eldste kirken er datert til perioden 1010–1040 og er det eldste sikkert daterte kirkebygget som er påvist i Norge!

I kulturminneparken kan du lese mer om kirkene og de andre spennende funnene som er gjort i området.

Åpning Hakastein kulturminnepark

Det var mange interesserte som hadde møtt opp for å overvære åpningen av Hakastein kulturminnepark.


Foto: Sindre Arnkværn
Åpne