Voksenopplæring

/ Publisert: 06.08.2012 / Oppdatert: 07.03.2017
Medlemmer av en studiering diskuterer ved et bord
Studiering
Foto: Morten Sestoft
Åpne

Studieforbundet må være godkjent, og ha organisasjonsledd som driver voksenopplæringstiltak i fylket. 

Studieforbundene gir tilbud om kurs, og tilbudet skal hjelpe den enkelte til et meningsfylt liv. Ordningen har stor betydning for kulturorganisasjoner og kulturliv, og det gis grunnstønad til studieforbund med bakgrunn i godkjente undervisningstimetall med statstilskudd.

Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Gå til elektronisk søknadsskjema