Voksenopplæring

/ Publisert: 06.08.2012 / Oppdatert: 31.01.2018
Medlemmer av en studiering diskuterer ved et bord
Studiering
Foto: Morten Sestoft
Åpne

Fra og med budsjettåret 2018 har vi ingen avsatte midler til denne ordningen.