Tilskudd til kultur for 2020

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 18.10.2019
Fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Søk midler fra nye Vestfold og Telemark fylkeskommune nå.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Retningslinjene gjelder fra budsjettåret 2020, med søknadsfrist 15. november 2019.

Søknadene vil bli politisk behandlet i februar 2020.

Ordningen erstatter tilskudd til Arrangementer og tiltak innen kultur og idrett, og søknadsfristen den 15. november gjelder for hele 2020. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere mennesker, og stimulere til kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet.

Visjonen er et mangfoldig kulturliv som representerer en bredde av uttrykk.

Det kan søkes om:

- Produksjonsstøtte
- Arrangørstøtte
- Arrangementsstøtte
- Festivalstøtte
- Etableringsstøtte

Det elektroniske søknadsskjemaet må benyttes. Dette skjemaet finner du her.

Se link til retningslinjene her. 

Overgangsordning for Telemark - frivillighet/barn og unge

For å sikre en god overgang til den nye fylkeskommunen, er det opprettet en overgangsordning for søkere fra Telemark for 2020. 

Tilskuddsordningen er rettet mot søknader fra Telemark som faller utenfor ordningen Tilskudd til kunstproduksjon, og som i stedet retter seg mot prioriteringene i ordningen Arrangementer og tiltak til kultur og idrett for Telemark fylkeskommune. Disse retningslinjene var knyttet til revidert handlingsprogram for Strategi for kultur, kulturarv og bibliotek, som gjelder for perioden 2018-2020.

Følgende punkter gjelder for overgangsordningen:

- Arrangementer og tiltak rettet mot barn og unge i regi av det frivillige feltet
- Arrangementer og tiltak der barn og unge selv kan delta og bli involvert
- Talentutvikling
- Høy grad av frivillighet

Det kan søkes om tilskudd til dette via et eget elektronisk søknadsskjema. Dette finner du her. 

Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre er 100 000 kroner.

Søknadsfristen er 15. november også for denne ordningen.

Det vil parallelt arbeides med å opprette nye ordninger for fagfeltene frivillighet - barn/unge innen kulturfeltet. Disse vil gjelde fra 2021.