Kulturbasert næringsutvikling

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 08.03.2016 / Oppdatert: 23.01.2017
Scenen og publikum på åpningen av teaterfestivalen i Porsgrunn
Foto: Dag Jensen
Åpne

Søknader sendes inn via www.regionalforvaltning.no

Mål

Øke verdiskapingen rundt festivalene i Telemark. Sikre økt inntektsgrunnlag for kulturarvaktører, kunstnerne og skape økt aktivitet innenfor det frie kunstneriske feltet.

Formål

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av festivalene og det frie kunstneriske feltet. Dette kan skje gjennom kunstnerisk utvikling for nye og eksisterende festivaler gjennom programmering, sjangerutvikling og bestillingsverk. Aktører som ser et verdiskapingspotensiale i kulturarven kan også søke.

  • Økt omsetning og flere faste hel/deltidsstillinger
  • Etablering av nye kunstneriske ensembler og videreutvikling av eksisterende ensembler der ambisjonene er å oppnå flerårig støtte fra Norsk Kulturråd
  • Kvalitetsheving av turnéproduksjoner for Den Kulturelle Skolesekken

Målgruppe

  • Eksisterende festivaler og nyetableringer som mener de har et potensiale.
  • Kunstnere eller ensembler som har en klar og ambisiøs produksjonsidé og som får støtte fra Norsk Kulturråd.
  • Nyetableringer som gjør kulturtilbudet i Telemark mer komplett

Hvem kan søke

Festivalarrangører, profesjonelle kunstnere, kulturarvaktører og ensembler med registrerte enkeltmannsforetak.

Hovedkriterier

Festivaler kan søke om støtte til markedsføring og kompetanseheving for maks to år. Det forutsetter budsjett med inntekter og utgifter for begge årene.

Ensembler kan søke om støtte til kompetanseheving og produksjon av kunstnerisk program (ikke til selve arrangementet) i maksimalt to år

Ved nye produksjoner til Den kulturelle skolesekken kan det søkes om tilskudd til kjøp av ekstern ekspertise til manusutvikling, regi, scenografi osv.