Den kulturelle spaserstokken

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 30.05.2014 / Oppdatert: 12.04.2019
Foto: Jan Fredrik Vinje
Åpne

Telemark fylkeskommune har en ramme på én million kroner kroner til Den kulturelle spaserstokken i 2019. Midlene forvaltes på vegne av KMD, og det er opp til fylkeskommunene å avgjøre hvordan beløpet skal disponeres for å styrke kulturtilbudet til eldre mennesker. 

Telemark fylkeskommune har følgende praksis:

1. Kommunene får overført sin andel av statens rammeoverføring den 01.10 basert på antall eldre over 70 år. Dette skjer første gang 01.10.2015.

2. Tilskuddet skal være øremerket kulturtiltak for eldre. Det skal ikke gå til lønn for fast ansatte og heller ikke erstatte kulturtiltak som allerede er finansiert av kommunene.

3. Fra og med 2016 overføres tilskuddet når fylkeskommunen mottar en rapport på en A-4-side om hvordan tilskuddet er disponert (en aktivitetsrapport uten regnskap), og en melding om hvor stort beløp som ble avsatt på fond ved årsskiftet.

Ordningen ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur i møte den 04.06.2015.

For 2019 ber vi kommunene om å sende inn sin rapport innen 1. september. Midlene blir utbetalt fortløpende.

Det vil komme oppdatert informasjon om hvordan ordningen blir videreført i den nye regionen.