Den kulturelle spaserstokken

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 30.05.2014 / Oppdatert: 16.10.2018
Foto: Jan Fredrik Vinje
Åpne

Telemark fylkeskommune har en ramme på 700 000 kroner til Den kulturelle spaserstokken i 2019. Midlene forvaltes på vegne av KMD, og det er opp til fylkeskommunene å avgjøre hvordan beløpet skal disponeres for å styrke kulturtilbudet til eldre mennesker. 

Se oversikten over fordelingen til kommunene for 2019 her.

Telemark fylkeskommune ønsker ikke å etablere noen omfattende administrativ rutine rundt et relativt lite beløp der Statens fortsatte prioritering er usikker.

Telemark fylkeskommune etablerer derfor følgende praksis:

1. Kommunene får overført sin andel av statens rammeoverføring den 01.10 basert på antall eldre over 70 år. Dette skjer første gang 01.10.2015.

2. Tilskuddet skal være øremerket kulturtiltak for eldre. Det skal ikke gå til lønn for fast ansatte og heller ikke erstatte kulturtiltak som allerede er finansiert av kommunene.

3. Udisponerte midler skal settes på fond.

4. Fra og med 2016 overføres tilskuddet når fylkeskommunen mottar en rapport på en A-4-side om hvordan tilskuddet er disponert (en aktivitetsrapport uten regnskap), og en melding om hvor stort beløp som ble avsatt på fond ved årsskiftet.

5. Dersom fylkeskommunen ikke mottar rapport og anmodning om overføring, vil kommunetilskuddet bli satt inn på fond og disponeres som styrking av konsertene som fylkeskommunen allerede gjennomfører ved våre sykehjem.

Ordningen ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur i møte den 04.06.2015.