Stipend for husflid og håndverk

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 02.07.2019
Smykke laget av håndverker Linn Sigrid Bratland
Smykke av Linn Sigrid Bratland
Foto: Linn Sigrid Bratland
Åpne

Stipendet deles ut til en tradisjonsbærer og nyskaper innen sitt fagfelt. Mottageren må være bosatt i Telemark og utøve håndverket sitt her. Man må være registrert som selvstendig næringsdrivende eller ha enkeltmannsforetak for å kunne søke. 

Hensikten med stipendet er å stimulere til ny formgivning, et nytt produkt eller videreutvikling av en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen for 2020 er 15. oktober 2019.

Det er ikke noe elektronisk søknadsskjema lenger. I stedet ønsker vi en kortfattet søknad på maks to sider, der bakgrunn/virksomhet, plan for bruken av stipendet og et kortfattet budsjett er inkludert. Det er viktig å få fram i søknaden hvordan arbeidet ditt bidrar til å ivareta og samtidig videreutvikle en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst. Eventuelt billedmateriale kan komme i tillegg til den skriftlige søknaden, men vi ønsker maks fem bilder.

Søknaden sendes til tfkpostarkiv@t-fk.no og merkes med sak 19/11299.

Søknaden behandles av en jury som består av leder for institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved USN, campus Rauland Stian Roland, kultur- og næringskonsulent for Norges Husflidslag i Telemark og kunstrådgiver i Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien. 

Utstilling av kunstnerisk produkt

Rapporteringen skjer i form av utstilling av det kunstneriske uttrykket i nye produkter ved USN, campus Rauland.

Stipendet utbetales i to andeler: 50 000 kroner ved tildelingen, og 10 000 kroner ved utstillingen av det kunstneriske produktet sommeren 2019.