Kunstnerstipend

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 13.02.2017
Tre kunstnerstipend på 50.000 kroner hver gikk til komponist Klaus Sandvik, billedkunster Ånond Versto og forfatter Stian Johansen.
Kunsterstipend 2015: Tre kunstnerstipend på 50.000 kroner hver gikk til komponist Klaus Sandvik, billedkunster Ånond Versto og forfatter Stian Johansen.
Foto: Kai Hansen
Åpne

Stipendene for 2017 vil bli delt ut på fylkestinget i juni.

Søknadsfrist for neste års stipender blir satt til høsten 2017 og annonsert senere.

Hvem kan søke?

Stipendene kan søkes av kunstnere innen alle kunstarter: musikk, dans, teater, litteratur, fotografi, billedkunst og kunsthåndverk. 

Søkeren må være bosatt i Telemark eller ha nær tilknytning til fylket.

Det er hovedutvalg for kultur som avgjør hvem som mottar stipendene.

Her finner du retningslinjer for kunstnerstipendet.

Elektronisk søknadsskjema

Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadsskjema, som for tiden ikke er åpent.

Eventuelt bildemateriale kan sendes separat på epost til line-ruud.orslien@t-fk.no