Jomfrulandsstipendet

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 12.04.2019
Rullesteinsstrendene på Jomfruland
Fra rullesteinsstrendene på Jomfruland
Foto: Kragerø kommune
Åpne

Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune deler i fellesskap ut Jomfrulandsstipendet, som er på 25 000 kroner.

Det stilles ingen krav om tilknytning til Telemark for å søke stipendet.

Alle profesjonelle kunstnere som er tilknyttet kunstnerorganisasjonene kan søke.

Må bo på Jomfruland

Stipendiaten må holde til på Jomfruland i september/oktober, og gratis husvære vil bli stilt til disposisjon. 

Stipendiaten plikter å holde utstilling i Kragerø Kunstforening påfølgende år.

Søknadsfrist 15. juni

Søknadsfristen er 15.  juni 2019. Det er ikke noe eget søknadsskjema. I stedet ønsker vi en kortfattet søknad med beskrivelse av kunstnerisk bakgrunn og virke, samt en beskrivelse av prosjektet du ønsker å arbeide med på Jomfruland. Vi ser fortrinnsvis til prosjekter som har en kobling til Jomfruland. Søknaden sendes på epost til tfkpostarkiv@t-fk.no og merkes med Jomfrulandstipendet 2019 og saksnummer 19/08979.

For billedmateriale ønsker vi helst henvisning til en nettside. Bilder kan også sendes separat på epost til line-ruud.orslien@t-fk.no 

Stipendet juryeres av kulturkonsulent i Kragerø kommune Siri Fossen, en representant for Kragerø kunstforening og kunstrådgiver i Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien.

Tidligere har blant andre Anne Karin Jordtveit, Johannes Høie og Filippa Barkman, Martine Linge, Mikkel Wettre, Axel Tostrup-Evensen, Bjørn-Sigurd Tufta, Ragnhild Ohma og Marilyn Owens fått stipendet.