Musikk i Telemark

/ Publisert: 14.06.2012 / Oppdatert: 17.12.2018
Tubaist i Telemark messingkvintett og Telemark messingensemble
Mann med tuba
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Telemark Messingkvintett, Telemark Messingensemble og Scheen jazzorkester mottar driftstilskudd på til sammen 700 000 kroner årlig. har status som fylkeskommunale ensembler, og mottar til sammen 1,2 millioner i årlige driftstilskudd.

Telemark er et festivalfylke, og flere av musikkfestivalene støttes årlig med til sammen 1,5 millioner kroner. I tillegg gis det årlig tilskudd på 1 million kroner til ulike frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner.