Folkemusikkarkivet

/ Publisert: 14.06.2012 / Oppdatert: 17.12.2018
Illustrasjonsbilde med høretelefoner
Illustrasjonsbilde
Foto: Kari Lønnestad
Åpne

Arkivets hovedoppgaver er å samle inn og dokumentere både fortid og nåtid, basert på en vid definisjon av folkemusikkbegrepet. Materialet arkiveres og registreres i databaser. En viktig oppgave for arkivet er også å drive formidling til publikum gjennom å gjøre materialet tilgjengelig og tilrettelegge det for bruk. Det er også et mål å sikre at folkemusikken også i framtida er en levende kulturytring.

Telemark Kulturnettverk administrerer ordningen med folkemusikkarkivet, der fylkeskommunen dekker lønnskostnadene og kommunene dekker øvrige driftsutgifter.