Barnehagekonserter

/ Publisert: 14.06.2012 / Oppdatert: 17.12.2018
Gjøkungen.
Åpne

Telemark fylkeskommune og Rikskonsertene har i mange år samarbeidet om å tilby konserter for de yngste. Barnehagekonserter er konserter på barnas premisser som vanligvis foregår i barnehagens egne lokaler. Konsertene skal gi barna en spesiell musikkopplevelse i møtet med profesjonelle musikere og er samtidig ment å inspirere de voksne.

- Det er rom for interaksjon og samhandling i konsertene, og barna kan også snakke med musikerne både før og etter, forteller Rønnaug Flatin, som er musikkprodusent i Telemark fylkeskommune.

Viktig tiltak for førskolebarn

Hun forteller at barnehagekonsertordningen er et viktig tiltak for å gi førskolebarn musikalske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet og i trygge omgivelser.
 
- Felles kulturelle opplevelser og aktiviteter styrker følelsen av tilhørighet og samhold, og kan være med på å utjevne sosiale forskjeller, sier Flatin.

I forkant av konsertbesøkene sendes det ut informasjon om konserten, og hvert barn får et postkort med bilde og en hilsen fra musikerne slik at barna vet hvem som skal komme på besøk.

Nye tider for barnehagekonsertordningen

Det er Telemark fylkeskommunes musikkprodusent som administrerer ordningen lokalt og produserer konserter spesielt til denne målgruppen.

Barnehager i alle 18 kommunene får tilbud om konsert en til to ganger i året. Våren 2017 gjennomføres det i alt 80 slike konserter med tre ulike band, og nærmere 4 500 barn deltar. Totalt i 2017 blir det 160 konserter.

Ordningen har vært et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Rikskonsertene, men fra 2018 legges Rikskonsertene ned og midlene forsvinner. Vi håper likevel å kunne opprettholde det viktige tilbudet til de yngste i Telemark i mange år framover.

Stor variasjon

Det er stor variasjon i sjanger og uttrykk. Det kommende året blir det blant annet konserter med afrikansk sang og musikk i konserten Sah, aktiv lytting og humor i konserten Trompippiano, og en konsert om vennskap og det å føle seg annerledes med konserten Gjøkungen.

Mer info om aktuelle konserter finner du på Den kulturelle skolesekken i Telemark – www.dkstelemark.no