Telemark kunstsenter

/ Publisert: 18.06.2012 / Oppdatert: 13.12.2017
Inngangspartiet på Telemark kunstnersenter
Telemark kunstnersenter
Foto: Trine Billington
Åpne

Senteret er kunstnerstyrt, og drives til daglig av to ansatte. 

Kunstsenteret viser flere utstillinger årlig. Målet er å vise samtidskunst av høy kvalitet, og dette innebærer både maleri, tegning, skulpturer, foto, video og annet. I tillegg arbeider de ansatte blant annet med kunstnerisk utsmykking, kompetanseheving for kunstnere, kommuner og fylkeskommunen, og formidling i Den kulturelle skolesekken.

Senteret er en del av et nasjonalt nettverk på 15 kunstsentre, og mottar driftsstøtte fra Skien kommune og fylkeskommunen.

For tiden samarbeider kunstsenteret med Telemark fylkeskommune om det kunstneriske utvekslingsprogrammet Migrating societies. Dette er et program der kunstnere fra Midwest USA og Telemark sendes på utveksling for å arbeide og stille ut.