Kunstnerisk utsmykking

/ Publisert: 18.06.2012 / Oppdatert: 13.12.2017
Detalj fra utsmykkingen av fasadeveggen på flerbrukshallen på Notodden videregående skole
Utsmykkingen av Notodden videregående skole
Foto: Mary Owens
Åpne

Ved igangsettingen av en ny utsmykkingssak blir det nedsatt en utsmykkingsnemnd. I samråd med en kunstnerisk konsulent utnevnt av Telemark kunstnersenter kommer utsmykkingsnemnda fram til en aktuell kunstner.

Kunstneren får i oppdrag å lage ny kunst til bygget. Utsmykkingsprosessen skjer parallelt med at bygget oppføres, og i de fleste tilfeller lages det ny og integrert kunst. 

14 av 18 Telemarkskommuner har vedtatt reglement for kunstnerisk utsmykking.