Kunst i offentlige rom

/ Publisert: 18.06.2012 / Oppdatert: 17.12.2018
Detalj fra utsmykkingen av fasadeveggen på flerbrukshallen på Notodden videregående skole
Utsmykkingen av Notodden videregående skole
Foto: Mary Owens
Åpne

Ved igangsettingen av et nytt kunstprosjekt blir det nedsatt en utsmykkingsnemnd. I samråd med en kunstnerisk konsulent utnevnt av RSU Telemark (regionalt samarbeidsutvalg, bestående av en kunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt) kommer utsmykkingsnemnda fram til en aktuell kunstner.

Kunstneren får i oppdrag å lage ny kunst til bygget. Prosessen skjer parallelt med at bygget oppføres, og i de fleste tilfeller lages det ny og integrert kunst. 

De fleste av kommunene i Telemark har vedtatt reglement for kunst i offentlig rom ved byggeprosjekter.